Chùa Vĩnh Nghiêm

THÔNG BÁO DỰ LỄ VÍA ĐỨC QUÁN THẾ ÂM NGÀY 19/9/BÍNH THÂN

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

Chùa Vĩnh Nghiêm

339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, Tp. HCM

ĐT:08. 38 483 153

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

CHƯƠNG TRÌNH

LỄ VÍA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

Ngày 19/9/Bính Thân (19/10/2016)

 

 

  • 08:30      Khai Kinh, lạy Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm 
                       (200 lạy).
  • 10:30      Cúng cơm.
  • 14:30      Lạy Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm (300 lạy)
  •        Tuyên sớ cầu an, cầu siêu
              Hoàn mãn.

Mọi thông tin xin liên hệ Văn phòng chùa.

                               Vĩnh Nghiêm, ngày 13 tháng 10 năm 2016

                                                       Văn Phòng 


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage