Chùa Vĩnh Nghiêm

THÔNG BÁO LỄ QUY Y TAM BẢO THÁNG 4 NĂM BÍNH THÂN

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
  Chùa Vĩnh Nghiêm
339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, Tp. HCM 
  ĐT:08. 38 483 153 –
   THÔNG BÁO 
  Nhân dịp đại Lễ Phật Đản PL.2560 – DL.2016, Chùa Vĩnh Nghiêm sẽ tổ chức Đàn quy cho các thiện nam, tín nữ phát tâm quy y Tam Bảo. Thời gian: 16h00 ngày 15 tháng 04 năm Bính Thân, nhằm ngày 21 tháng 05 năm 2016
Ghi danh tại Văn Phòng Chùa Vĩnh Nghiêm từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 13 tháng 04 năm Bính Thân, tức ngày 19 tháng 05 năm 2016. 
Vĩnh Nghiêm, ngày 05 - 04 - 2016
                                 VĂN PHÒNG


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage