Chùa Vĩnh Nghiêm

Thư mời tham dự đại lễ cầu siêu cho các anh hùng Liệt Sĩ tại chùa Vĩnh Nghiêm TPHCM
9.jpeg


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage