Chùa Vĩnh Nghiêm

Vẽ Thangka Tây Tạng: Phương pháp và vật liệu


Tác phẩm Vẽ Thangka Tây Tạng diễn tả kỷ thuật và nguyên lý bí quyết vẽ tranh Tây Tạng. Tác phẩm được hòan thành sau thời gian hơn 10 năm nghiên cứu, sưu tập trong 5 cuộc hành trình của tác giả đến Nepal và Ấn Độ. Tác phẩm giới thiệu tổng quát, chính xác các kỹ thuật cho sinh viên nghệ thuật.

Tác phẩm trình bày từng bước các kỹ thuật vẽ thangka, từ giai đọan chuẩn bị đến thực hành và hòan bị. Mỗi chương giới thiệu cho độc giả những nguyên lý cơ bản, cách thức pha màu…và cũng có nhiều hình ảnh minh họa trong từng bước. Tác phẩm hữu dụng cho những ai đang nghiên cứu vẽ thangka mà có sử dụng các kỹ thuật, vật liệu hiện đại. Tác phẩm chẳng những giới thiệu về các kỹ thuật chuyên môn mà còn đề cập giá trị truyền thống văn hóa Tây Tạng.

Tác giả: David Jackson và Janice Jackson

David Jackson, Giáo sư Tây Tạng học, đại học Hamburg, sống tại Hamburg, Đức

http://phatgiao.vn


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage