Chùa Vĩnh Nghiêm

Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam Franken: Đưa người con Việt về với cội nguồn dân tộc
quehuongonline.vn

Tại châu Âu, tuy Phật tử và những người Việt Nam chịu ảnh hưởng của Phật giáo rất đông, nhưng hiện tại mới chỉ có duy nhất một địa điểm sinh hoạt văn hoá Phật giáo là Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam (TTVHPGVN) Franken, trụ sở tại thành phố Nürnberg, bang Bayern, CHLB Đức.


Với tầm nhìn hoằng pháp tinh tế và sâu sắc, cho rằng ngoài chùa, cần có một loại hình cơ sở khác để hoằng hóa đạo pháp, nhất là đối với giới trẻ đang sinh sống tại nước ngoài nhằm đưa những người con Việt sống xa quê hương quay về cội nguồn, đưa văn hóa Phật giáo dân tộc phát triển sâu rộng vào lòng người châu Âu…, Chư Tôn đức Tổ đình Vĩnh Nghiêm (TP Hồ Chí Minh) đã xây dựng một Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam (TTVHPGVN) đầu tiên tại châu Âu. Đó là TTVHPGVN Franken tại CHLB Đức.

 

Thượng Tọa- Tiến sỹ Thích Nhật Từ viếng thăm và giảng Pháp.
Ảnh: quehuongonline.vn 

TTVHPGVN Franken là chi nhánh của Tổ Đình Vĩnh Nghiêm, thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam, là một tổ chức cố gắng thực hiện tâm nguyện của nhị vị sơ Tổ khai sơn Tổ Đình Vĩnh Nghiêm (Đệ nhất đại trụ trì Hòa Thượng Thích Tâm Giác và Đệ nhị đại trụ trì Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm Tổ Đình Vĩnh Nghiêm).

Hiện nay, tăng ni Phật tử Việt Nam nhiều người đã biết đến tiếng tăm và hoạt động của Trung tâm với nhiều hình thức sinh hoạt phong phú, sinh động, thu hút nhiều người tham dự như diễn giảng, văn nghệ, họp mặt, ẩm thực chay, làm từ thiện, giúp đỡ hội nhập, bảo tồn Văn hóa Việt Nam, quy tụ cộng đồng và Phật tử mọi lứa tuổi…

Với tầm nhìn hoằng pháp tinh tế và sâu sắc, rằng ngoài chùa, cần có một loại hình cơ sở khác để hoằng hóa đạo pháp, nhất là đối với giới trẻ đang sinh sống tại nước ngoài nhằm đưa những người con Việt sống xa quê hương quay về cội nguồn, đưa văn hóa Phật giáo dân tộc phát triển sâu rộng vào lòng người châu Âu…, Chư Tôn đức Tổ đình Vĩnh Nghiêm (TP Hồ Chí Minh) đã xây dựng TTVHPGVN Franken với phương châm coi giáo lý chư Phật làm tâm điểm hành trì. Vì vậy, về tâm linh, chùa Vĩnh Nghiêm - Nürnberg không thể tách rời khỏi Trung tâm VHPGVN Franken.

TTVHPGVN Franken hoạt động theo hướng lấy chùa Vĩnh Nghiêm đại diện cho dòng phái Phật Việt Nam, đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động tại châu Âu, hướng bà con cộng đồng sống gần gũi với cái thiện trong đạo Phật, hợp tác với các hội đoàn khác xây dựng nên những Đạo tràng liên kết chặt chẽ với nhau, tạo sức mạnh cho cộng đồng cùng hướng về quê cha đất Tổ.

Cho đến nay, Trung tâm đã và đang tổ chức được những hoạt động văn hóa - từ thiện - xã hội như: Xây dựng đội ca nhạc mang tên “Vĩnh Nghiêm” phục vụ bà con cộng đồng trong các lễ hội lớn, góp phần truyền bá văn hóa Việt Nam (VHVN) tới cộng đồng quốc tế; Thành lập các lớp tiếng Việt cho thế hệ trẻ em sinh ra tại Đức, mở lớp tiếng Đức cho cộng đồng người Việt, giúp đỡ bà con hòa nhập với cuộc sống ở nước sở tại; Tổ chức các buổi truyền bá văn hóa ẩm thực dân tộc tới cộng đồng quốc tế qua các lễ hội tại địa phương; Mời các đoàn văn hóa nghệ thuật từ trong nước qua, kết hợp với đội ca nhạc của Trung tâm biểu diễn phục vụ cộng đồng trong các sự kiện lớn…; Xây dựng Quỹ từ thiện “Quê hương và Tôi” để ủng hộ trẻ em nghèo, người già cô đơn, thiên tai hỏa hoạn…; Tổ chức sinh hoạt văn hóa Việt cho cộng đồng nhằm nuôi dưỡng sự trường tồn của dân tộc; Xây dựng mỗi thành viên trong cộng đồng là một “Đại sứ Việt nam” trong cộng đồng quốc tế…

Đã phải trải qua một thời gian, TTVHPGVN Franken mới có được hoạt động như hôm nay nhưng cũng chưa thể thỏa mãn yêu cầu hoằng pháp. Tuy vậy, có được một Trung tâm Văn hóa như thế cũng là rất đáng quý. Thiết nghĩ, ngoài nỗ lực tự tại để phát triển, thì với Trung tâm VHPGVN Franken là một trung tâm hoạt động xa quê hương thì sự giúp đỡ, quan tâm của các ngành chức năng là rất cần thiết…

(Theo quehuongonline.vn)


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage