Chùa Vĩnh Nghiêm

Triển lãm thư pháp

Hình ảnh một số tác phẩm nghệ thuật, thư pháp triển lãm tại chùa Vĩnh Nghiêm mùa Phật Đản PL.2550

© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage