Chùa Vĩnh Nghiêm

Ánh trăng đang nhìn bạn

http://phatgiao.vn/images/news/tudongtam.jpg

(Tứ động tâm, trang trí tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia, ảnh: Giác Thọ)


Ở làng nọ, có một gia đình rất nghèo, nên họ thường qua vườn của người hàng xóm hái trộm một ít rau quả.

Một buổi tối, người cha dắt đứa con trai nhỏ đi qua vườn nhà bên hái trộm ít cà rốt.Trong khi ngưiời cha đang nhổ những củ cà rốt thì đứa con trai đứng phía sau ông ta ,đột nhiên thì thầm nói với ông: “Ba ơi!có người đang nhìn chúng ta”.

Người cha sợ hãi,nhìn quanh nhưng không thấy ai cả. Ông hỏi: ai vậy? ở đâu?

Đứa con dơ ngón tay chỉ lên bầu trời nói, “kìa ,Bố , đó là ánh trăng, ánh trăng đang nhìn chúng ta.

Người cha rất sợ hãi khi nghe con trai nói thế, ông nghĩ: không ai có thể biết được việc làm của ông tối nay nhưng lời nói của đứa con làm ông xấu hổ. Ông vứt bỏ tất cả cà rốt đã nhổ được và dắt tay con đi về nhà dứơi ánh trăng vằng vặc chiếu sáng. Từ đó về sau ông không lấy trộm bất cứ vật gì của người khác.

(Như Nguyện dịch)


Buddhism Jing Yin Ken Hudson_The moon is looking at you.

The moon is looking at you

Once there was a very poor family.There often went to their neighour’s garden to teaal some vegetables.

One night,the father took alonghis little son into theighour’s garden to steal some carrots.While the father was pulling out some carrot,his little boy stood beside him.Suddenly,his son whispered, “Daddy,someone is looking at us”.

The father become afraid.He quickly looked around but he could not see anyone . “where? Who?” he asked.

The son pointed at the sky, :there,Daddy.It’s the moon .The moon is looking at us”.

The fatherwas shocked by what his son said. He thoungt that nobody cuold see was doing at night.His son’s words made him feel ashamed.

He threw the carrots down and took his son by the hand.They both walked back home in the moonlinght.After that he never stole anything again.

 


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage