Chùa Vĩnh Nghiêm

Lễ tạ pháp trường hạ tổ đình Vĩnh Nghiêm 2012

Sau ba tháng cấm túc an cư trau dồi giới đức, ngày 30 tháng 08 năm 2012, nhằm ngày 14 tháng 07 năm Nhâm Thìn, tại trường hạ Tổ đình Vĩnh Nghiêm - quận 3– TPHCM đã tổ chức lễ tạ pháp khoá an cư, kết hạ PL2556 – DL2012.

© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage