Chùa Vĩnh Nghiêm

Video: Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2012 tại Thái Lan

Phóng viên Huy Thế của kênh truyền hình An viên tháp tùng đoàn đại biểu GHPGVN tham dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ IX - 2012 tổ chức tại Thái Lan đã cập nhật tin tức về sự kiện này hàng ngày trên bản tin "Ngày An viên".

1766


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage