Chùa Vĩnh Nghiêm

Thắp lửa

http://phatgiao.vn/images/news/gdptvn0802.jpg
(đi trại, GĐPT Vĩnh Nghiêm)

Bay đi những cánh chim biển
Đến những cù lao xa xôi ….
Lá cành Sa La mỏng cánh .
Sáng nay đứng đón mặt trời !
 
Đời ta suối nguồn uẩn khúc
Cũng bởi những lời hẹn hò ….
Người đưa ta vào hang động.
Bỏ ta đi - rất tình cờ !
 
Lòng ta hoang mang thu nhặt
Đâu là lời lẽ thật thà …
Suy tư rơi vào mộng mị …
Ta chẳng hiểu nỗi đời ta !
 
Về tìm Phật ngôn - Người dạy :
“Hãy thắp đuốc lên mà đi !”..
Trần gian bỗng nhiên xao động.
Nghĩa sâu chân lý huyền vi .
 
“Hãy thắp đuốc lên mà đi !”
Xóa tan những điều dị mộng .
Ánh sáng tràn vào hang động ..
Hoà âm trong nỗi diệu kỳ .
 
…………………
 
Và ta như cánh chim biển .
Hoá thân theo sắc cầu vồng..!

Thích Đức Tĩnh .


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage