Chùa Vĩnh Nghiêm

Ngộ đời

http://phatgiao.vn/images/news/danui.jpg
(ảnh: GĐPT Vĩnh Nghiêm)

Hãy sống yên bình và thảnh thơi.
Dẫu ta chìm nghỉm giữa cuộc đời.
Áo Phật ta tìm- tay ta níu!
Nuơng về Bến Giác với nụ cười.
 
Ta nhũ: dù đời chối bỏ ta
Thì thôi, ta vẫn sống Lục Hoà.
Thì thôi, ta nghĩ đời huyễn mộng
Ngây ngô ta  vẫn sống thực thà!
 
Mỗi sáng  nương theo lời kinh tụng.
Phật ở nơi- có lòng bao dung
Phật mỉm cười lòng con chuyển biến
Tâm  ca  dạo khúc - nhạc hào hùng !
……………………………………….
 
Một đời chuyển ý theo tâm Phật,
Con gã phàm phu chợt ngộ đời.
           
Thích  Đức Tĩnh


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage