Chùa Vĩnh Nghiêm

Công tác từ thiện năm 2006

Các hoạt động từ thiện từ ngày 01/01/2006.

Ngày 10-01-2006 ủng hộ UBMTTQ Q.3 3.000.000đ (ba triệu đồng)

Ngày 21-01-2006 ủng hộ Hội chữ thập đỏ huyện Từ Liêm, Hà Nội 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng)

Ngày 22-01-2006 ủng hộ đồng bào nghèo huyện Đông Anh, Hà Nội 7.500.000đ (bảy triệu năm trăm ngàn đồng)

Ngày 23-01-2006 ủng hộ đồng bào nghèo xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 13.000.000đ (mười ba triệu đồng)

Ngày 24-01-2006 ủng hộ chương trình “những ước mơ xanh” đài truyền hình Việt Nam 3.000.000đ (ba triệu đồng)

Ngày 26-01-2006 tại chùa Vĩnh Nghiêm, phát cho đồng bào nghèo Q.3 4 tấn gạo, 400 thùng mì và 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) tiền mặt.

Ngày 05-02-2006, tặng 1 tấn gạo cho đồng bào nghèo tỉnh Bình Thuận

Ngày 07-02-2006 (10-01-BT) ủng hộ 100.000.000 đ (một trăm triệu đồng) Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt nam để xây dựng bệnh viện cho người khuyết tật

Ngày 16-02-2006, tặng 10.000.000 đ (mười triệu đồng) và 1 tấn gạo cho toà Thánh Ninh Sơn, Tây Ninh

Ngày 26-02-2006 ủng hộ 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) xây dựng chùa Phương Tòng, xã Hùng An, huyện Kim động, tỉnh Hưng Yên

Ngày 04-03-2006, ủng hộ 70.000.000 đ (bảy mươi triệu đồng) xã Yên Trung, Ý Yên

Ngày 07-03-2006, cúng 5.000.000 đ (năm triệu đồng) xây dựng chùa Ấn Quang

Ngày 07-03-2006, tặng 10.000.000 đ(mười triệu đồng) MTTQ Q.3

Gửi ngày 4 tháng 11 năm 2007


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage