Chùa Vĩnh Nghiêm

Vu Lan xuống phố.

http://phatgiao.vn/images/news/hoasen4.jpg

Hôm nay có nhiều hoa hồng
Lung linh  sắc màu cuối phố .
Cơn mưa tháng bảy bình an .
Theo em về chùa khai ngộ …
 
Hoa hồng về đây chứng tỏ.
Những ai còn mẹ trên đời..
Cả những ai- không còn mẹ
Vẫn nhìn cuộc đời mà vui …
 
Vì hoa tựa như cuộc sống ,
Mỗi ngày mỗi một sinh sôi ..
Vì đời  luôn luôn là mộng .
Trần gian với một kiếp người ..

Vu Lan về trong tháng bảy .
Và ta xuống phố một mình .
Bầy chim rất hiền lẽo đẽo..
Theo ta trong cõi phù sinh !

Thích Đức Tĩnh .


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage