Chùa Vĩnh Nghiêm

Phụng Tán Cố Ðại Lão Hoà Thượng Thích Trí Thủ Thiền sư

Dịch nghĩa lời tán công đức Cố Ðại Lão Hoà Thượng Thích thượng TRÍ hạ THỦ Thiền sư - Nguyên Chủ Tịch Hội Ðồng Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam.

Tự tại tiêu diêu tính bản lai
Sắc không chẳng vướng bụi trần ai
Trí Bi rực rỡ nơi Thiền Viện
Giới đức hoà tran chốn điện đài

Cột trụ nhà Tăng xây Giáo hội
Vườn Thiền đất Việt trổ hoàng mai
Tròn đầy Bát Nhã Ba la mật
Trong lửa hoa Sen đoá đoá khai.

PL.2531-Năm Ðinh Mão-Tháng Mạnh Xuân
Tỳ kheo Thích Thanh Kiểm-Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm
Phụng tán


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage