Chùa Vĩnh Nghiêm

Bát Thức Qui Củ Tụng Trang Chú
Quang Minh Phụ LụcLời Nói Đầu

Bát thức qui củ tụng Trang chú được cho là của ngài Huyền Trang hay đệ tử của ngài biên tập, là một trong những tác phẩm thường được xem là phổ thông nhất về Duy thức học.


          Mục Lục


                            NămThứcTrước

                            Thức Thứ Sáu

                            Thức Thứ Bảy

                            Thức Thứ Tám
 

 © 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage