Chùa Vĩnh Nghiêm

Chương trình Tang lễ HT. Thích Thanh Tứ
Ban Lễ tang

Chương trình Tang lễ Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ - Thành viên Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN.


CHƯƠNG TRÌNH
LỄ TANG TRƯỞNG LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH THANH TỨ
 
THỜI GIAN
NỘI DUNG
Ngày 28/11/2011
Lễ nhập kim quan và lễ viếng
06 giờ
Chư tôn đức lãnh đạo giáo hội và đại diện pháp tử tập trung tại Trụ sở Trung ương Giáo hội chuẩn bị cung nghênh nhục thân Trưởng lão Hoà thượng từ bệnh viện về đại lễ đường Tùng Lâm Quán Sứ
06 giờ 30 phút
Có mặt tại bệnh viên và chuẩn bị cung nghênh nhục thân Trưởng lão Hoà thượng
07 giờ
Cung nghinh nhục thân Trưởng lão Hoà thượng nhập kim quan và phát tang
08 giờ 30 phút
Cúng Phật đại khoa và cúng Giác linh Trưởng lão Hoà thượng
09 giờ
Lễ viếng bắt đầu
11 giờ
Hiến cúng - thụ trai
13 giờ
Tiếp tục lễ viếng
16 giờ 30 phút
Khoá tụng kinh và niệm Phật cầu siêu
19 giờ
Cúng mông sơn - lục cúng và tụng niệm thông tiêu
Ngày 29/11/2011
Tiếp tục tổ chức lễ viếng
04 giờ
Khoá tụng kinh và niệm Phật cầu siêu
06 giờ
Tiểu thực
08 giờ
Tiếp tục cử hành lễ viếng
10 giờ
Khoá lễ cầu siêu
10 giờ 30 phút
Hiến cúng giác linh
11 giờ
Thu trai
13 giờ
Tiếp tục lễ viếng
16 giờ 30 phút
Khoá lễ và niệm Phật cầu siêu
19 giờ
Cúng Chuyển Luân và tụng niệm thông tiêu
Ngày 30/11/2011
Lễ truy điệu và cử hành nghi thức nhập Bảo tháp
04 giờ
Khoá lễ và niệm Phật cầu siêu
06 giờ
Tiểu thực
07 giờ
Chuẩn bị cử hành nghi thức lễ truy điệu
08 giờ
Cung thỉnh chư tôn đức và khách quý quang lâm trước linh đài
 
Giới thiệu thành phần tham dự
 
Tuyên đọc tiểu sử
 
Điếu văn tưởng niệm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam
 
Dâng hương tưởng niệm Trưởng lão Hoà thượng
 
Cảm niệm tôn sư của sơn môn pháp phái và hiếu quyến
 
Cảm tạ của Ban tổ chức
09 giờ 30 phút
Cử hành nghi thức lễ di quan: Lễ dâng hương, lễ Tam Bảo, trì tụng Đại bi thập chú, Bát Nhã Tâm kinh, vãng sinh, hồi hướng phát nguyện
10 giờ
Cung nghinh kim quan về nhập Bảo tháp tại chùa Nho Lâm, xã Mai Động, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
11 giờ 30 phút
Kim quan an vị tại chùa Nho Lâm, xã Mai Động, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên và cúng giác linh trưởng lão Hoà thượng
12 giờ
Chư tôn đức và khách quý thụ trai
13 giờ
Cử hành nghi thức lễ nhập bảo tháp
14 giờ
Môn đồ pháp quyến cảm tạ và hoàn mãn


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage