Chùa Vĩnh Nghiêm

Chùm ảnh: Lễ nhập kim quan HT. Thích Thanh Tứ
Tâm Đức Hậu

7 giờ sáng nay, tại giảng đường Tùng lâm Quán Sứ (73 Phố Quán Sứ, Hà Nội), Ban Lễ tang đã tổ chức lễ nhập kim quan nhục thân Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ - Thành viên Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN trong không khí trang nghiêm, kính tiếc.

Theo: PTVN


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage