Chùa Vĩnh Nghiêm

Thư mời tham dự Đại lễ cầu siêu nạn đói Ất Dậu

Thư mời của BTS Thành hội Phật giáo TP.HCM về Đại lễ cầu siêu nạn đói Ất Dậu 1945


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage