Chùa Vĩnh Nghiêm

Đêm nay

http://phatgiao.vn/images/news/chuabaidinh0801.jpg
(Chùa Bái Đính, Ninh Bình, ảnh: Giác Thọ)

Rũ  bỏ đời trần đi xuất gia
Sáng học Pháp cú - chiều Pháp Hoa
Quán chiếu thân tâm trong như ngọc
Như cành sen thắm- nở hiền hoà ..!
 
Đêm nay ta thành người xuất gia
Nhớ câu thần chú- mở lòng ra .
Tập quên những chuyện còn phiền muộn
Chuyên tâm bái Sám- tụng Di Đà …!
 
Thích-Đức-Tĩnh
California


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage