Chùa Vĩnh Nghiêm

Lễ khai hạ Trường hạ Vĩnh Nghiêm

Hình ảnh lễ khai hạ tại Tổ Đình Vĩnh Nghiêm.


Chứng minh Khai hạ: HT. Thích Hiển Pháp, HT. Thích Giác Hải, HT. Thích Trí Quảng, HT.Thích Đức Nghiệp, HT. Thích Hiển Tu, HT Thích Từ Nhơn, HT. Thích Thiện Tánh© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage