Chùa Vĩnh Nghiêm

Vận hội mới

Vận hội thăng hoa của nước nhà
Là cơn thử thách VIỆT NAM ta
Ơi! ngươì trí sĩ yêu sông nuí
Hỡi! kẻ tâm cơ mến quốc gia
Bốn biển liên dây chung nhịp bước
Năm châu kết lại mối giao hòa
Đời cho thịnh vượng đời no ấm
Đạo giúp an lành đạo tiến xa

19/11/2006
Cư sĩ Chánh Tâm


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage