Chùa Vĩnh Nghiêm

Vịnh cây mai

Khác hẳn muôn ngàn cây có hoa.
Mai thường xanh tốt giữa Đông qua.
Thân gầy cốt cách, hoa tươi thắm.
Nhánh cứng thanh tao, lá nõn nà.
Tiết sạch sá chi cơn gió lộng.
Giá trong đâu quản giọt sương pha.
Xuân về hương sắc càng thêm đượm.
Đem lại an vui khắp mọi nhà.

1978
H.T. Thích Quảng Thạc


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage