Chùa Vĩnh Nghiêm

Album: Ngàn Năm Sen Nở
Ca sỹ: Bằng Cường

Album Mừng Đại Lễ Phật Đản: Ngàn Năm Sen Nở do Ca sỹ Bằng Cường thể hiện

1633


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage