Chùa Vĩnh Nghiêm

Đón xuân

Hương xuân quyện ngát hương lòng.
Ý xuân đọng thắm bao dòng Kinh Hoa.
Chuông Từ ngân vọng gần xa.
Khơi nguồn thành kính thiết tha nguyện cầu.
Chúng sinh vơi bớt khổ đau.
Tình thương bắc một nhịp cầu đón xuân.
Trà xuân hưng phấn tinh thần.
Trăng xuân trí tuệ bội phần sáng tươi.
Gió xuân giải thoát lòng người.
Tâm xuân giác ngộ rạng ngời non sông.

1979
HT. Thích Quảng Thạc


© 2005 -2023  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage