Chùa Vĩnh Nghiêm

Lễ tưởng niệm lần thứ 13 cố Đại lão HT.Thích Thanh Kiểm viên tịch
Chùm ảnh: Lễ ra mắt ban Kinh tế - Tài chánh T.Ư nhiệm kỳ VII
Admin


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage