Chùa Vĩnh Nghiêm

Vì nhân duyên nào mà xinh đẹp hay xấu xí, cao quý hay bần tiện?

Cách đây hơn 2500 năm về trước, tại nước Ấn Độ trong thành Savathi. Vào một thuở nọ Đức Phật ngự tại Jetavana (Kỳ Viên Tịnh Xá) - của ông trưởng giả Cấp Cô Độc. Khi ấy có hoàng hậu Mallik ā đến hầu đảnh lễ Đức Phật và thưa rằng:

1- Kính bạch Đức Thế Tôn! Do nhân duyên nào mà trong thế gian này có một số phụ nữ không những không có hình dáng xinh đẹp, da dẻ khô cằn, ngũ quan không cân đối, không đáng cho phần đông chiêm ngưỡng mà lại còn là người nghèo nàn, không có oai lực danh tiếng, địa vị trong xã hội?

2- Kính bạch Đức Thế Tôn! Do nhân duyên nào có số phụ nữ hình dáng không xinh đẹp, ngũ quan không cân đối xấu xí, không đáng cho phần đông chiêm ngưỡng, tuy thế lại là người giàu sang, tài sản, thọ dụng được nhiều thứ của cải và có oai lực danh tiếng, địa vị trong xã hội?

3- Kính bạch Đức Thế Tôn! Do nhân duyên nào có số phụ nữ dung nhan vô cùng xinh đẹp, hài hòa cân đối và duyên dáng, đáng chiêm ngưỡng thõa thích cho phần đông, tuy nhiên lại là người nghèo khó, không có tài sản, không thọ dụng được của cải, cũng như không có địa vị, danh tiếng trong xã hội?
nguoiphattu.com

4- Kính bạch Đức Thế Tôn! Do nhân duyên nào có số phụ nữ hầu như được toàn diện về nhiều mặt, là người có dung nhan vô cùng xinh đẹp, duyên dáng, là nơi thoả thích chiêm ngưỡng cho phần đông, không những vậy mà còn là người giàu sang phú quí, có nhiều tài sản, thọ hưởng được nhiều của cải , có danh tiếng và địa vị cao quý trong xã hội?


Sau khi nghe xong, Đấng Thiên Nhân Sư thuyết giảng rằng:

1a - Này Mallikā! Trong thế gian này có số phụ nữ tính tình nóng nảy, tính khí bất thường, dễ dàng nỗ i cơn thịnh nộ khi có ai xâm phạm đến, dù là việc nhỏ vụn, biểu hiện sự không hài lòng, nóng giận, dữ dằn, gây thù chuốc oán với người khác. Không những thế lại còn không có đức tin vào thiện pháp, không hoan hỷ tạo phước điền, bố thí cơm, nước, hoa qủa, thuốc men, vật thơm, dầu thoa, các phương tiện, vãi vóc, y phục, đèn dầu, chỗ ở, chỗ nằm ngồi... đến chư Sa môn, Bà la môn... Tính tình họ đố kỵ, ganh tỵ đối với những người có của cải tài sản. Đem tâm tỵ hiềm với sự làm phước của người khác. Ganh tỵ với những người được lợi lộc; được quần chúng cung kính; mến mộ ... và họ còn làm nhiều việc sái quấy khác.v.v..

Số phụ nữ nầy sau khi chết, nếu do ảnh hưởng một phước lành nào đó trong quá khứ, được tái sanh trở lại làm người thì sẽ là người có hình dáng không xinh đẹp, da dẻ sần sùi, đường nét dung nhan xấu xí, tứ chi, ngũ quan tai mắt không đẹp, không trong sáng, là người không có sự hấp dẫn cho thị hiếu chiêm ngưỡng của phần đông. Không những thế còn là người nghèo khó, khỗ cực, không có tài sản, không thọ hưởng được của cải, và có địa vị danh tiếng thấp kém trong xã hội.

2a - Này Mallikā! Trong thế gian này, có số phụ nữ tính tình hung hãn, dữ dằn, dễ dàng nỗ i cơn thịnh nộ, tuy vậy nhưng lại có đức tin, có tâm tạo phước điền bố thí hoa quả, cơm nước,... đến các Sa môn, Bà la môn. Số phụ nữ ấy không có tâm đố kỵ với những lợi lộc; không ganh tỵ với những người được tán dương khen ngợi, được sự cung kính cúng dường, thương yêu kính mến của những người khác.
nguoiphattu.com

Những người phụ nữ này, nếu được tái sanh trở lại làm người, thì thân sắc không xinh đẹp, da dẻ khô cằn, dung mạo xấu xí, không là nơi đáng chiêm ngưỡng thõa thích của phần đông. Tuy nhiên lại là người giàu sang phú quý có nhiều tài sản và thọ hưởng được của cải, có oai lực, danh tiếng, địa vị cao quý trong xã hội.

3a - Này Mallikā! Trong thế gian này có số phụ nữ không có nhiều tính sân hận; tâm không có nhiều mệt mỏi; nếu bị người ta có nhiều lời xúc phạm đến cũng không bất bình, không nỗ i cơn thịnh nộ dữ dằn; không có tính khí bất thường hay gây hiềm hận với người khác; không có hành động biểu hiện rõ sự bất bình, nóng giận, sự không ưa thích đến người khác. Tuy nhiên người này không có tâm tạo phước điền, hoan hỷ bố thí hoa quả, cơm nước, vật thơm, vật thoa,... đến các hàng Sa môn, Bà la môn... lại có tâm đố kỵ với người nhiều lợi lộc; ganh tỵ với những người được sự tán dương khen ngợi, được sự thương yêu, quý mến, cung kính cúng dường của người khác; đồng thời thể hiện những hành động sai lầm về sự đố kỵ, ganh tỵ ấy.

Số phụ nữ này sau khi chết, nếu như được tái sanh trở lại làm kiếp người thì có dung nhan vô cùng xinh đẹp, hài hòa, cân đối, duyên dáng; là nơi xứng đáng cho thị hiếu chiêm ngưỡng của phần đông. Tuy nhiên lại là người nghèo khó, khỗ cực, không có tài sản, không thọ hưởng được của cải cũng như không có oai lực, địa vị cao quý trong xã hội.

4a - Này Mallikā! Trong thế gian này có số phụ nữ không có nhiều tính sân hận, không có nhiều bực dọc, mệt mỏi; nếu bị người ta có nhiều lời xúc phạm, cũng không nỗ i cơn thịnh nộ dữ dằn; không có tính bất thường hay hiềm hận với người khác; không có hành động cư xử thể hiện rõ sự nóng giận, sự bất bình hay sự không vui thích đến người khác. Không những thế mà còn có tâm hoan hỷ làm phước bố thí hoa quả, cơm nước, vật thơm, vật thoa, thuốc men,...đến các hàng Sa môn, Bà la môn... Là người không có tâm đố kỵ với những lợi lộc; không ganh tỵ với những người được sự tán dương, khen ngợi, được sự thương yêu qúy mến, cung kính, cúng dường của người khác.
nguoiphattu.com

Những phụ nữ này sau khi chết nếu được tái sanh trở lại loài người thì là người có dung nhan tuyệt sắc, làn da mịn màng tươi mát, đáng là nơi thõa thích chiêm ngưỡng cho phần đông, còn là người giàu sang nhiều tài sản, thọ hưởng được của cải, có oai lực, danh tiếng và địa vị cao quý trong xã hội.

* Này Mallikā! Do nguyên nhân và hạnh nghiệp của số phụ nữ có tính tình nóng nảy, tính khí bất thường, dễ dàng nỗ i cơn thịnh nộ khi có ai xâm phạm đến, dù là việc nhỏ vụn, biểu hiện sự bất bình, nóng giận, dữ dằn, gây thù chuốc oán với người khác...do đó kiếp hiện tại này cho quả là nhan sắc không xinh đẹp, không đáng cho phần đông thõa thích chiêm ngưỡng.

* Này Mallikā! Do nguyên nhân và hạnh nghiệp không từng tạo nhân phước điền, làm phước bố thí cơm nước, hoa quả, thuốc men, vải vóc, y phục, phương tiện chỗ ở... đến Sa môn, Bà la môn từ tiền kiếp mà kiếp hiện tại này cho quả là người nghèo khó, không có tài sản...

* Này Mallikā! Do nguyên nhân và hạnh nghiệp không có nhiều tính sân hận; tâm không có nhiều mệt mỏi; nếu bị người ta có nhiều lời xúc phạm đến cũng không bất bình, không nỗ i cơn thịnh nộ dữ dằn; không có tính khí bất thường hay gây hiềm hận với người khác; không có hành động biểu hiện rõ sự bất bình, nóng giận, sự không ưa thích đến người khác ... từ kiếp quá khứ, mà kiếp hiện tại này cho quả là người nữ có dung nhan xinh đẹp diễm kiều, duyên dáng, làn da tươi mát, mịn màng... đáng là nơi thõa thích chiêm ngưỡng của phần đông.

* Này Mallikā! Do nguyên nhân và hạnh nghiệp thường làm phước bố thí cơm nước, hoa quả, thuốc men, ... đến các sa môn, bà la môn... từ tiền kiếp mà kiếp này cho quả được giàu sang phú quý, nhiều tài sản, thọ hưởng được nhiều của cải...

* Này Mallikā! Do nguyên nhân và hạnh nghiệp không có lòng đố kỵ; không ganh tỵ đối với những người được nhiều lợi lộc, được sự tán dương, cung kính cúng dường của người khác; cũng như không làm hư hoại lợi lộc, thanh danh của người khác... từ tiền kiếp mà kiếp này cho quả là người có công danh, địa vị cao quý trong xã hội.
nguoiphattu.com

Sau khi lắng nghe Đức Phật thuyết giảng xong, bà chánh cung Hoàng Hậu bèn cung kính thưa rằng:

- Kính bạch Đức Thế Tôn! Do kiếp trước của con là người có tâm sân hận, nóng nảy, bực tức, tính khí thất thường, dễ dàng nỗ i cơn thịnh nộ, biểu hiện rõ sự hung hãn dữ dằn, gây hiềm hận với người khác dù chỉ có một vài lời nói xúc phạm đến con. Do vậy mà kiếp này dung nhan con không được xinh đẹp, da dẻ khô cằn không xứng đáng cho sự thõa thích chiêm ngưỡng của phần đông.

- Kính bạch Đức Thế Tôn! Do tiền kiếp con có tâm tạo phước bố thí cơm nước, thuốc men, y phục, vải vóc ... đến Sa môn, bà la môn ... mà kiếp này con là người giàu sang phú quý.

- Kính bạch Đức Thế Tôn! Do tiền kiếp con là người không có tính ganh tỵ và đố kỵ với những người được lợi lộc, được sự trọng vọng cung kính, cũng như không có lòng ganh tỵ với những người được sự thương yêu quý mến của những người khác, do vậy mà hiện tại con là người có địa vị cao quý.

- Kính bạch Đức Thế Tôn! Trong quốc độ này tất cả những phụ nữ thuộc nhiều dòng tộc khác nhau: Bà la môn, hoàng tộc, công khanh tướng phủ ... Con là người có địa vị cao quý đặc biệt hơn tất cả những người phụ nữ ấy. Những người phụ nữ ấy đều dưới quyền cai quản của con.

- Kính bạch Đức Thế Tôn! Bắt đầu hôm nay trở về sau, con sẽ cố gắng kiềm chế, không để cho nhiều sân hận, nóng nảy, bực tức phát sinh cho dù người khác có nặng lời xúc phạm đến con chăng nữa...
nguoiphattu.com

- Con sẽ phát tâm hoan hỷ làm phước bố thí vật ăn, thức uống, chỗ ở,... đến chư Sa môn, Bà la môn ...

- Con sẽ không có tính ganh tỵ đến sự cúng dường bố thí của người khác; không làm hành động sai trái ảnh hưởng đến lợi ích của người khác bởi do tính ích kỷ, đố kỵ nhỏ nhen của con nữa.

- Kính bạch Đức Thế Tôn! Con vô cùng hoan hỷ bởi lời dạy cao quý của Ngài quá sức rõ ràng!

- Kính bạch Đức Thế Tôn! Kính xin Ngài chứng minh cho con là Người cận sự nữ có đức tin trong sạch và xin nương tựa nơi Ân Đức Tam Bảo từ nay đến trọn đời.

Nguồn: Người Phật Tử


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage