Chùa Vĩnh Nghiêm

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ QUY Y THÁNG 12 NĂM KỶ HỢI

Nhân lễ kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo và húy kỵ Tổ sư, Chùa Vĩnh Nghiêm sẽ tổ chức đàn Quy cho các Phật tử phát tâm Quy y Tam Bảo.
Vào lúc 15h00 ngày 02 tháng 01 năm 2020
nhằm ngày 08 tháng 12 năm Kỷ Hợi
Quý Phật tử ghi danh tại Văn phòng chùa từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/12/2019


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage