Chùa Vĩnh Nghiêm

Pháp Hội Niệm Phật Cầu Quốc Thái Dân An

THƯ MỜI

PHÁP HỘI NIỆM PHẬT CẦU QUỐC THÁI DÂN AN

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT


      Ngưỡng bạch chư tôn Đức!

      Kính thưa quý Phật tử!

      Trong kinh đức Phật có dạy:

“Niệm Phật một câu phúc sinh vô lượng

Lễ Phật một lễ tội diệt hằng sa”

      Trong pháp môn tu Tịnh độ, danh hiệu của Đức Phật A Di Đà đã trở thành câu niệm quen thuộc và phổ biến rất rộng rãi đối với những người con Phật và đi vào tâm thức của người dân Việt Nam chúng ta.

      Tu tập pháp môn Tịnh độ, đem lại lợi lạc cho chính bản thân mỗi hành giả bởi sự tĩnh lặng của tâm thức khi đặt hết vào câu niệm Phật, giúp ta buông xả những lụy phiền của thế gian. Hơn thế nữa giúp cho người người tu tập tích góp công đức làm hành trang để được hướng về cảnh giới Tây Phương Cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Hồi hướng công đức siêu độ cho những người quá cố, cửu huyền thất tổ ông bà cha mẹ, oan gia trái chủ được vãng sinh về cảnh giới an lành, nhằm báo đến công ơn của tổ tiên. Đồng thời còn cầu nguyện Quốc thái dân an, thế giới hòa bình chúng sinh An Lạc.

      Để tạo duyên lành cho quý Phật tử tu tập chuyển hóa thân tâm và có cái nhìn chính kiến về Pháp môn Tịnh Độ và phương pháp trợ niệm như lý như pháp đúng theo lời dạy của lịch đại Tổ Sư. Vì vậy chùa Vĩnh Nghiêm có tổ chức:


PHÁP HỘI NIỆM PHẬT CẦU QUỐC THÁI 


DÂN AN VÀ CHIA SẺ KINH NGHIỆM TU TẬP

 

VỚI SỰ THAM DỰ CỦA:


HÒA THƯỢNG: THÍCH TRÍ QUẢNG

CƯ SỸ: DIỆU ÂM MINH TRỊ

ĐẶC BIỆT CÙNG LỜI HUẤN THỊ CỦA CHƯ TÔN ĐỨC CHỨNG MINH

      Ban tổ chức trân trọng cung thỉnh, chư tôn Đức Tăng Ni và kính mời quý Phật tử xa gần về chùa Vĩnh Nghiêm tham dự Pháp hội.

Thời gian: Vào ngày 13 tháng 12 năm 2016 (Tức ngày 15 tháng 11 năm Bính Thân)

Địa điểm chương trình: Chùa Vĩnh Nghiêm - 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường 7 - Quận 3 - Thành Phố Hồ Chí Minh


Nội Dung Chương Trình Pháp Hội


6h30 - 7h30:          Phật tử tề tựu

7h30 - 8h00:          Ổn định đạo tràng

8h00 - 8h15:          Cung nghinh chư tôn đức Tăng Ni và quý Đại Biểu

8h15 - 9h00:          Khai mạc Pháp hội (có chương trình riêng)

9h00 - 11h00:        Nghi thức cộng tu, chia sẻ kinh nghiệm tu tập

11h20 - 12h00:      Thọ trai

12h00 - 13h00:      Chỉ Tịnh

13h00 - 13h45:      Cộng tu chiều

13h45 - 15h45:      Chia sẻ kinh nghiệm tu tập

15h45 - 17h00:      Nghi thức hồi hướng

17h00 - 17h30:      Cảm tạ và hoàn mãn

Mọi chi tiết xin liên hệ Văn Phòng chùa Vĩnh Nghiêm.


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage