Chùa Vĩnh Nghiêm

THÔNG BÁO QUY Y THÁNG 12 NĂM BÍNH THÂN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỔ ĐÌNH VĨNH NGHIÊM
339 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, P.7, Q.3, TP.HCM


THÔNG BÁO QUY Y


Nhân dịp lễ Húy kỵ tổ sư, Tổ Đình Vĩnh Nghiêm sẽ tổ chức Đàn Quy cho các Phật tử Quy Y Tam Bảo vào lúc 16 giờ, ngày 08 tháng 12 năm Bính Thân (nhằm ngày 05 tháng 01 năm 2017).

Ghi danh tại Văn phòng Chùa Vĩnh Nghiêm từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 05 tháng 12 năm Bính Thân, tức ngày 02 tháng 01 năm 2017.


Vĩnh Nghiêm, ngày 01/12/2016
Văn phòng


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage