Chùa Vĩnh Nghiêm

CHƯƠNG TRÌNH LỄ VU LAN THÁNG 7 NĂM ĐINH DẬU

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỔ ĐÌNH VĨNH NGHIÊM

339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, TP.HCM


CHƯƠNG TRÌNH LỄ CẦU SIÊU THÁNG 7

Thứ Sáu, ngày 01 tháng 09 năm 2017 (nhằm 11/07/Đinh Dậu)

 •    09h00        Tụng Kinh Địa Tạng
 •    10h00        Tuyên Sớ , Cúng Cơm
 •    15h00        Tụng Kinh Địa Tạng
 •    16h00        Cúng Thí Thực

Thứ Bảy, ngày 02 tháng 09 năm 2017 (nhằm 12/07/Đinh Dậu)

 •    09h00        Tụng Kinh Địa Tạng
 •    10h00        Tuyên Sớ , Cúng Cơm
 •    15h00        Tụng Kinh Địa Tạng
 •    16h00        Cúng Thí Thực

Chủ nhật, ngày 03 tháng 09 năm 2017 (nhằm 13/07/Đinh Dậu)

 •    09h00        Tụng Kinh Địa Tạng
 •    10h00        Tuyên Sớ , Cúng Cơm
 •    13h30        Khóa cúng Phật
 •    15h00        Tụng Kinh Địa Tạng
 •    17h00        Cúng Chẩn Tế

Thứ Hai, ngày 04 tháng 09 năm 2017 (nhằm 14/07/Đinh Dậu)

 •    04h00        Lễ Tự Tứ
 •    09h00        Tụng Kinh A Di Đà
 •    10h00        Tuyên Sớ , Cúng Cơm
 •    15h00        Tụng Kinh Vu Lan

Thứ Ba, ngày 05 tháng 09 năm 2017 (nhằm 15/07/Đinh Dậu)

 •    09h00        Tụng Kinh A Di Đà
 •    10h00        Tuyên Sớ , Cúng Cơm
 •    15h00        Tụng Kinh Vu Lan
 •    16h00        Cúng Thí Thực
 •    18h00        Gia đình Phật tử dâng lục cúng
 •    18h30        Pháp thoại (Đại đức Thích Nguyên Các)

Mọi chi tiết xin liên hệ văn phòng chùa Vĩnh Nghiêm./.


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage