Chùa Vĩnh Nghiêm

THỜI GIAN TẬP TRUNG NHẬP HẠ NĂM 2018

               THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN NHẬP HẠ

  • Quý thầy tập trung lúc 9h sáng ngày 16/4/Mậu Tuất để nhận phòng.
  • Quý thầy không được mang xe máy đến hạ trường.


© 2005 -2023  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage