Chùa Vĩnh Nghiêm

Hình ảnh về lễ di quan, nhập bảo tháp cố Trưởng lão HT.Thích Minh Châu

GNO  xin chuyển đến chư Tăng Ni, Phật tử, bạn đọc quan tâm những hình ảnh về lễ di quan và nhập bảo tháp cố Trưởng lão HT.Thích Minh Châu vừa diễn ra sáng hôm nay 9-9-2012 tại thiền viện Vạn Hạnh (quận Phú Nhuận, TP.HCM).


BTN_0029_resize_1.jpg

Lễ đường

BTN_00001.JPG

Ban Nghi lễ cử hành lễ di quan

BTN_00003.JPG

BTN_00002_resize.JPG

Cung thỉnh bát hương, long vị, y pháp và di ảnh thăng thượng giá

BTN_0029.JPG

Hoà thượng sám chủ cúi đầu tác bạch di quan

BTN_00005_resize.JPG

BTN_00006.JPG

BTN_0023.JPG

BTN_0033.JPG

Cung thỉnh kim quan rời lễ đường

BTN_0038_resize.JPG

1_1.jpg

BTN_0042_resize.JPG

Đoàn dâng hoa cúng dường của Gia đình Phật tử Việt Nam

Copy of BTN_0049.JPG

BTN_0046_resize.JPG

Chư tôn giáo phẩm hộ niệm cung tiễn cố Trưởng lão Hoà thượng trở về bảo tháp

BTN_0080.JPG

Chư Tăng sinh trong đoàn cung nghinh

BTN_0082.JPG

1.JPG

BTN_0063a.JPG

BTN_0068.JPG

BTN_0087.JPG

BTN_0074.JPG

BTN_0076.JPG

BTN_0083a.JPG

BTN_0088a.JPG

Lối vào bảo tháp Pháp Lạc

BTN_00022.JPG

Kim quan cố Trưởng lão Hoà thượng đến bảo tháp

BTN_0003_resize.JPG

BTN_0005_resize.JPG

BTN_0108.JPG

Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Trị sự GHPGVN bên kim tĩnh

BTN_00022.JPG

BTN_0007a.JPG

BTN_0047_resize.JPG

Kim quan an vị trong kim tĩnh

BTN_0058.JPG

BTN_0093aba.JPG

Một lòng nhất hướng cầu nguyện
Bảo Toàn - Huỳnh Diệu (thực hiện) -GNO


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage