Chùa Vĩnh Nghiêm

Những vần thơ 6-8 , 6-9

Canh khuya vẳng tiếng chuông chùa
Hoà theo ngọn gío khẻ luà ngoài hiên
Lòng vơi bao nỗi sầu miên
Hồi chuông cảnh tỉnh xua hết niềm thưong đau

*****

Gió đưa ngọn sóng rì rào
Thuyền đời chẳng biết bến naò thả neo
Hỏi vầng trăng sáng đang treo
Con đò hạnh phúc qua mấy đeò mấy sông.

15/07/2006
Cư Sĩ Chánh Tâm


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage