Chùa Vĩnh Nghiêm

Văn nghệ Vu Lan PL.2553

Các tiết mục văn nghệ do GĐPT Vĩnh Nghiêm biểu diễn trong chương trình "Suối nguồn yêu thương".

1038


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage