Chùa Vĩnh Nghiêm

Một số hình ảnh Tổ đình Vĩnh Nghiêm cứu trợ bão lụt miền Trung

ctqb01.JPG

ctqb02.JPG

ctqb03.JPG

ctqb04.JPG

ctqb05.JPG

ctqb06.JPG

ctqb07.JPG

ctqb08.JPG

ctqb09.JPG

ctqb13.JPG


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage