Chùa Vĩnh Nghiêm

Văn cảm niệm Hòa thượng Thích Quang Khải

VĂN CẢM NIỆM HÒA THƯỢNG THÍCH QUANG KHẢI ĐẠO HIỆU VÔ TRỤ XUẤT THẾ NĂM ĐINH MÃO (1927) TRỤ THẾ 84 TUỔI VIÊN TỊCH NGÀY 10.8.CANH DẦN TỨC 17.9.2010 LÚC 12H50 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Than ôi! Trời đất ngậm ngùi ướt lệ tang Bóng thiền mờ khuất áo mây vàng Tổ Đình Vĩnh Nghiêm sầu ly biệt Chim hót đầu cành tiếng thở than Nhớ giác linh xưa, Quê quán cổ xưa vùng Hoài Đức bên con sông Hồng thơ mộng trôi chảy ngàn năm; Dòng dõi gia phong đất Trạm Trôi mờ bóng núi Thầy gợi nhớ nguy nga bao thuở. Bản tính người Đạo Hạnh Nếp nhà cảnh nho gia Tuổi ấu thơ chăm học từng câu sách Khổng Nhưng cảm nhận đời sao ảo mộng; Bậc nam nhi vui tụng mỗi dòng Kinh Phật Mới nuôi chí đạo rằng sắc không. Bởi thế, buổi đẹp trời, từ biệt mẹ cha yêu dấu bên song cửa cảm ân trời biển; Cho nên, ngày không quên, đảnh lễ sư cụ Linh Bảo chùa làng quê mở lòng từ bi. Giang Xá ngày đó hoa nở đẹp Tuổi xanh năm xưa lòng hồn nhiên Rồi dòng thời gian trôi đi Cho đường học đạo thanh thản. Kìa, đất Hà Nội cao sang, một chín ba chín, nhân duyên đến, khăn gói đảnh lễ thờ làm nghiệp sư – Tổ Tố Liên – Bậc thầy lớn cả nước; Đây, xứ Thăng Long vinh dự, một chín bốn bảy, tâm cơ đủ, vui mừng đăng đàn thọ trì Đại giới – Chùa Quán Sứ – chốn Phật học lừng danh. Trời có nói gì đâu, Bốn mùa cứ thay đổi. Sau này, do Phật giáo phong trào, một chín bốn chín, bạch Tổ, vào Huế tham học luật luận nơi Báo Quốc học đường, gặp lại bạn cũ, nói chuyện Phật pháp tương lai; Tiếp đến, bởi chí cả hạnh nguyện, một chín năm tư, xa thầy, xuống Nam ghé chân kinh kệ chốn Phổ Quang thiền tự, hội họp tăng già, bàn về hành đạo cần phải. Lúc này, thật là câu ‘Hồ mã tê Bắc phong’ Giờ đây, tạm dịch nghĩa ‘ngựa Hồ nhớ gió Bắc’. Từ đó, theo nguyện đầu đà, vân du khất sĩ, lúc Viên Giác, lúc Giác Hoa, lúc Nhà Bè, sớm mỏ chiều kinh, dạy người nói pháp, lòng như mây trôi! Cứ thế, vẫn hạnh ẩn tu, phong cách khách tăng, khi Giác Minh, khi An Lạc, khi Quan Âm, vào thiền ra quán, ôn cố tri tân, hồn tợ sen ngát. Núi xanh xưa xanh lại Con trâu thiền rong chơi. Bởi, có lúc tâm sự năm canh, muốn diễn ý – thơ ngôn chí – trao cho đời qua thi tập ‘Chùa Hương’, ‘Trường ca từ phụ’, ‘Mới thật yên lòng’. Vẫn, những khi yên tĩnh lục thời, cần quán niệm nghĩa – Vô trụ tâm – vui dòng đạo với kinh Kim Cương, Pháp Hoa tam muội, hồi hướng tịnh độ. Rồi thì, Một ngày vào thu An nhiên thị tịch Tăng tục rơi lệ Cỏ cây bi thương Giờ đây, Thiền thất tịch mịch Bóng thầy còn đâu; Có bài thơ điếu rằng : Tiếc thương Từ Phụ chân tâm Vẫy tay vĩnh biệt trầm luân sự đời Nghĩa tình thôi thế là thôi Sen hồng nở đón bên trời tây phương. Nam mô chơn như tháp ma ha tỳ khiêu pháp húy Thích Quang Khải đạo hiệu Vô Trụ Hòa Thượng giác linh thuyền tọa hạ thùy từ chứng giám. 13.8.Canh Dần – 2010

BAN TỔ CHỨC


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage