Chùa Vĩnh Nghiêm

Vĩnh biệt Tôn huynh

Ai cảm Sư Ông T. G. tịch hồi 12 giờ đêm ngày 20.10.Quý Sửu

Hiu hắt đêm đông gió gợi sầu !
Tôn huynh vĩnh biệt quặn lòng đau !
Lệ nhòa thương cảm, tình man mác…
Tim rộn ai hoài, nghĩa trước sau…
Chạnh tưởng cha già khôn tả xiết !…
Ngùi trông người quí biết tìm đâu ?…
Ôi thôi ! cuộc thế thôi là thế !…
Ngàn Giác siêu thăng khấn nguyện cầu.

1973
H.T. Thích Quảng Thạc


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage