Chùa Vĩnh Nghiêm

Hình ảnh Đại lễ Phật đản tại chùa Vĩnh Nghiêm

Một vài hình ảnh về Đại lễ
© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage