Chùa Vĩnh Nghiêm

Bảo tháp Vĩnh Nghiêm: Một công trình điêu khắc đá chứa nhiều kỷ lục

Bài viết đăng trên báo An Ninh Thế Giới số 425, giới thiệu về công trình điêu khắc đá tại chùa Vĩnh Nghiêm.

(Bấm chuột vào hình để phóng lớn)© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage