Chùa Vĩnh Nghiêm

Thành công mới của "Thần Đèn" Nguyễn Cẩm Lũy

Bài viết đăng trên báo Thế Giới Phụ Nữ (21/05/2005)(Bấm chuột vào hình để phóng lớn)
© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage