Chùa Vĩnh Nghiêm

Video: Sơ lược tiểu sử Cố Đại lão HT. Thích Minh Châu

Sơ lược tiểu sử Cố Trưởng lão HT. Thích Minh Châu do Sen Việt Media thực hiện.

1928


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage