Chùa Vĩnh Nghiêm

Những kỷ lục Việt Nam trên đường xác lập

...Tháp đá cao và đẹp nhất: Ngôi tháp 7 tầng cao 14 mét, 170 tấn, trong khuôn viên chùa Vĩnh Nghiêm, TP.HCM, khánh thành tháng 12/2003. Tháp thờ Hòa thượng Thích Thanh Kiểm, nguyên Viện chủ Tự viện. Bảy tầng tháp là bảy khối đá nguyên tảng với bảy mái đao cong và nhiều chi tiết chạm khắc...

Trích Thanh Niên số 260 ngày 16/09/2004


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage