Chùa Vĩnh Nghiêm

Gia Đình Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hiến máu nhân đạo

Hưởng ứng phong trào “ Hiến máu nhân đạo” và thực hiện Hạnh Từ bi của Đạo Phật. Sáng chủ nhật ngày 05/10/2008 tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Ban Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử (GĐPT) Vĩnh Nghiêm kết hợp với Trung tâm Hiến máu nhân đạo TPHCM tổ chức buổi hiến máu cho Huynh trưởng và đoàn sinh trong Gia Đình. Tham gia buổi Hiến máu còn có sự đóng góp của các đơn vị GĐPT bạn như Phổ Hiền, Bát Nhã, Xá Lợi, Giác Hạnh, Đức Trí,… các anh chị bạn Đoàn và khách viếng chùa. Buổi Hiến máu đã diễn ra trong không khí thân tình và vui vẻ.

Kết thúc buổi Hiến máu với số lượng 77 ca đã vượt ngoài mong đợi của Ban tổ chức. Các bạn đều cảm thấy vui vì đã đóng góp một việc làm có ích cho xã hội và đây là bước khởi đầu thành công cho việc nhân rộng phong trào Hiến máu nhân đạo trong tổ chức GĐPT, đặc biệt là ở TPHCM.


GĐPT Vĩnh Nghiêm -Thiện Hà


© 2005 -2023  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage