Chùa Vĩnh Nghiêm

Phát quà các tỉnh miền Bắc

Từ ngày 9-9-2006 đến ngày 11-9-2006 Tổ đình Vĩnh Nghiêm cùng Trung Ương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam đã có chuyến công tác từ thiện tại các tỉnh: Lào Cai, Điện Biên, Vĩnh Phúc. Tổng số quà phát trên 1.000 phần (mỗi xuất gồm: 1 thùng mì gói, 1 bộ đồ lạnh, 1 phong bao 100.000 đồng)

Chụp ảnh lưu niệm tại Điện Biên:Những hình ảnh phát quà 3 địa điểm tại Lào Cai:

Hình ảnh phát tại 4 địa điểm ở Vĩnh Phúc:


Di hại chiến tranh:


© 2005 -2023  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage