Chùa Vĩnh Nghiêm

Họp chuẩn bị Đại lễ Trai Đàn Bình Đẳng Chẩn Tế

Chiều ngày 10-03-2007, lúc 2 giờ , tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Ban Trị sự THPG TP.HCM, chư Tăng Tổ đình Vĩnh Nghiêm, ban tổ chức đã họp triển khai công tác chuẩn bị Đại lễ Trai Đàn Bình Đẳng Chẩn Tế. Đến tham dự có HT.Thích Trí Quảng, Trưởng Ban trị sự, HT. Thích Thiện Tánh Phó Ban thường trực, chư Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại đức, Ni trưởng, Ni sư trong ban tổ chức cùng một số vị đại diện chính quyền...Quang cảnh buổi họp


HT. Thích Trí Quảng, Trưởng Ban Trị sự, phát biểu chỉ đạo


Công tác chuẩn bị đang tiến hành

Chương Trình Đại Trai Đàn Bình Đẳng Chẩn Tế
tại Chùa Vĩnh Nghiêm, TP. HCM

Từ ngày thứ Sáu 16.3.2007 đến ngày Chủ nhật 18.3.2007
(nhằm ngày 28 đến 30 tháng giêng năm Đinh Hợi)

Thứ Sáu 16.3.2007 (28 tháng giêng năm Đinh Hợi)

8:00 Pháp thoại

10:00 Niêm hương Bạch Phật - Khai chung bản - Thượng Phan
11:30 Ngọ Trai

14:00 Niêm đàn sái tịnh - Khai Kinh
Khóa lễ Tăng thân Làng Mai
(Mở Kinh, Kinh Tinh Yếu Bát Nhã, Khai Thị, Sám Nguyện,
Lạy Sám Pháp Địa Xúc, Quay Về Nương Tựa, Hồi Hướng)

17:30 Ăn tối
18:30 Lễ Chiêu Linh

Thứ Bảy 17.3.2007 (29 tháng giêng năm Đinh Hợi)

4:30 Thức Chúng
5:00 Ngồi Thiền
Thiền Đi
6:30 Ăn sáng
9:00 Pháp thoại
11:00 Ngọ trai
14:00 Khóa lễ kỳ âm siêu dương thái
(do chư Tăng Ni TP. HCM và vùng phụ cận phụ trách)
17:30 Ăn tối
18:30 Lễ Phóng Liên Đăng

Chủ nhật 18.3.2007 (30 tháng giêng năm Đinh Hợi)

4:30 Thức Chúng
5:00 Ngồi Thiền
Thiền Đi
6:30 Ăn sáng
9:00 Pháp thoại
11:00 Cúng Phật
12:00 Ngọ trai
14:00 Phát quà và học bổng
15:30 Đăng đàn Chẩn Tê
Hoàn mãn


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage