“Tướng mạo” của người trí
11/04/2016 15:07 (GMT+7)
QATV.VN – Lẽ thường thì ai cũng nghĩ mình hay, thông minh, tài trí nhất. Hiếm khi mình tự thừa nhận là thiếu thông minh, kém trí tuệ, thậm chí khi sự thật đã rành rành cũng tìm cách đỗ lỗi cho người khác hoặc do các điều kiện khách quan bên ngoài. Đại để như bao biện rằng việc đường phố ngập lụt thường xuyên hiện nay trên cả nước là do trời mưa quá to, dân xả rác quá nhiều… chứ không phải do thiết kế và thi công kém, chẳng hạn!
Ta Lựa Chọn Lương Thiện Không Có Nghĩa Là Ta Mềm Yếu
11/04/2016 15:07 (GMT+7)
Ta chọn lương thiện không phải vì ta mềm yếu, mà bởi vì ta hiểu rằng lương thiện là bản tính nguyên sơ của mỗi con người.

Lửa địa ngục
11/04/2016 15:06 (GMT+7)
Đức vua Mi-lan-đà hỏi đại đức Na-tiên: - Có nhiều vị tỳ kheo đã thuyết cho trẫm nghe rằng: lửa địa ngục nóng hơn lửa thế gian hằng vạn lần.

Giàu lên dễ sanh tật
11/04/2016 15:06 (GMT+7)
Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi. Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến, bạch Thế Tôn:
Nói lời chân thật
11/04/2016 15:06 (GMT+7)
...Người ta có câu “vàng thật không sợ lửa”, hay “giấy không gói được lửa”...

Tương quan phước và tội
11/04/2016 15:06 (GMT+7)

Ý nghĩa chắp tay
11/04/2016 15:06 (GMT+7)
Tương quan giữa cho và nhận
11/04/2016 15:05 (GMT+7)

Cội phước
11/04/2016 15:04 (GMT+7)

Người cày ruộng
11/04/2016 15:04 (GMT+7)
Không Có Gì Là Vĩnh Viễn
11/04/2016 15:04 (GMT+7)
Hướng Phật tu luyện để thoát bể khổ trầm luân chính là mục đích tồn tại của con người, tuy nhiên không phải ai cũng ngộ được điều này.

 Về trang trước     Về đầu trang      Trang 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10  
» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch