Tin trong nước
Đài Loan: Kỷ niệm 29 năm khai sơn núi Linh Thứu
Tịch Nhiên (lược dịch)
25/06/2012 05:37 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Ngày 17/6, núi Linh Thứu - Đài Loan long trọng tổ chức đại hội biểu dương tông phong điển phạm, hoạt động triều sơn chúc mừng kỷ niệm 29 năm thành lập giáo đoàn Phật giáo núi Linh Thứu.


Đúng 6 giờ sáng, đông đảo tín chúng đã tinh tấn triều sơn, trong gió rét mưa lạnh họ cứ đều đặn chín quỳ một lạy, dọc theo con đường quanh co dẫn lên đạo tràng Vô Sanh - núi Linh Thứu khoảng 2 km, họ dùng thân mình đã được tôi luyện năm vừa qua, để cùng thể nghiệm thật tu khổ hạnh do Pháp sư Tâm Đạo - khai sơn núi Linh Thứu hướng dẫn, cũng là xiển dương tinh thần tốt nhất của chư hành giả khai sơn.

Vào lúc 11 giờ, các vị khách quý như ông Chu Lập Luân - Thị trưởng thành phố Tân Bắc; ông Trần Gia Hưng - Cục trưởng Cục Dân Chính; ông Từ Khê Tường - Khu trưởng khu Cống Liêu; các Khu trưởng trong các khu vực... thân lâm lễ Phật, đồng thời cùng với Pháp sư Tâm Đạo đẩy mạnh "Vận động yên tĩnh toàn cầu", truyền tải lực lượng yên tĩnh và yêu thương phổ biến đối ngoại, cầu nguyện đem đến sự bình an cho trái đất.

Cũng ngày này, núi Linh Thứu khai mở "động Pháp Hoa" và "điện Quan Âm" - hai Thánh điện bế quan không mở cửa đối ngoại - nơi Pháp sư Tâm Đạo bế quan tu hành, kêu gọi hàng thiện tín Phật giáo đến triều sơn, trì Đại bi Tâm Chú cầu nguyện cho thảm họa thiên tai đừng giáng xuống thế gian. Pháp sư Tâm Đạo khuyến khích mọi người, bất kể bên ngoài hỗn loạn như thế nào, mỗi người đều phải trở về tâm linh của chính mình, từ nơi tâm thiện, niệm thiện của mình mà xuất phát, dùng lực lượng của tính nhu hòa Tôn giáo, hài hòa của xã hội, từ bi của trái đất, tỏa sáng lòng mong đợi thiết tha là mang đến sự ổn định và hòa hợp cho xã hội. Thiết nghĩ, "thiệt hại của môi trường, chìm đắm của nhân tâm... là nguy cơ của toàn cầu hóa; Phật pháp và toàn cầu hóa là sự giao lưu, đối thoại giữa tâm và vật, duy có thấu suốt triệt để bản tính thanh tịnh của lòng vô duyên đại từ, đồng thể đại bi mới có thể đạt được sự hài hòa từ bên trong và sự hòa bình bên ngoài."

Tháng 4/2011 vừa qua, Pháp sư Tâm Đạo đề xướng vận động với chủ đề "Bách vạn chân tâm, địa cầu bình an" (hàng vạn tấm lòng chân thành, sẽ mang đến sự bình an cho trái đất), và lần đầu tiên tổ chức hoạt động với qui mô lớn, khởi kiến "bế quan đem nguyện lực trì 100 vạn Đại Bi Chú" vào ngày 21; "lễ tán cầu nguyện trái đất bình an" vào ngày 22, đặc biệt ngày bế quan viên mãn đã trì tụng gần 133 vạn lần Đại Bi Chú hồi hướng nguyện cầu cho trái đất.

Để tiếp tục hoằng dương pháp môn Đại Bi Quan Âm, ngày 17/6, sau khi triều sơn viên mãn, mọi người sẽ lập tức đăng đàn tràng pháp hội Đại Bi, cùng tu Đại Bi Chú để tôi luyện chính mình, học tập tinh thần tầm thinh cứu khổ của Bồ Tát Quan Âm, trưởng dưỡng tâm từ bi, tăng trưởng trí tuệ thiện duyên.

Thị trưởng Chu Lập Luân nói, năm 2011, là năm đầu tiên thành phố Tân Bắc được nâng cấp, chính phủ thành phố Tân Bắc và núi Linh Thứu cùng chung tay hợp tác, lấy "vận động yên tĩnh toàn cầu 2011 - đại hội sư yên tĩnh" để hiến tặng cho toàn thể cư dân Tân Bắc. Ông cho rằng, chỉ có thông qua sự yên tĩnh, mới có thể phát huy được thiện tâm, nói chuyện với người, với trái đất, xúc tiến lòng bao dung và thông tin cho nhau. Ông biểu lộ sự bội phục Pháp sư Tâm Đạo đã đẩy mạnh "Vận động yên tĩnh toàn cầu", mong rằng lấy thành phố Tân Bắc làm điểm xuất phát, đem bầu không khí yên tĩnh này hướng đến các thị xã, quận huyện, cho đến truyền đi toàn thế giới, khiến cho ý tưởng vận động yên tĩnh được thực hiện trong cuộc sống của mỗi người, kêu gọi mọi người quý tiếc mạng sống, thương yêu cuộc sống, vui vẻ để sống... đem hạt giống giáo dục sinh mệnh để trồng sâu trong tâm trí nhân dân. Pháp sư Tâm Đạo trao tặng bức mặc bảo "Tâm Hòa Bình, thì Thế giới hòa bình" tự tay viết cho Thị trưởng Chu Lập Luân, tượng trưng cho "Vận động yên tĩnh toàn cầu" mà hai bên đã cùng xúc tiến.

Núi Linh Thứu tổ chức đại hội chúc mừng kỷ niệm 29 năm khai sơn để biểu dương tông phong điển phạm, hằng năm đều cung thỉnh Pháp sư Tâm Đạo chủ trì truyền pháp Đại Bi, cũng như ngợi khen "những hành giả Đại Bi" trì tụng 100 vạn lần, "Lực sĩ triều sơn" 108 lần trong năm, "Sinh hoạt thiền giả" mỗi ngày ít nhất là ba lần "Cửu phân thiền và Bình an thiền, mỗi năm Thiền tu ít nhất là 330 ngày.

29 năm trước, Phước Long là một thôn làng đánh cá hiền lành, để yên tĩnh chuyên tu pháp môn khổ hạnh đầu đà, Pháp sư Tâm Đạo đã đến núi Lão Lan - Phước Long bế quan trong sơn động, nhân trên núi có rất nhiều tảng đá lớn hình dáng giống như mỏ chim, vả lại địa thế, địa lý đều rất đẹp, lạ kỳ có nhiều điểm giống với "núi Linh Thứu" - Thánh địa Phật quốc tại Ấn Độ, liền lấy tên núi Linh Thứu của Ấn Độ làm tên cho núi Lão Lan, đồng thời sáng lập giáo đoàn Phật giáo núi Linh Thứu, thành lập tông chỉ từ bi và thiền làm Tông phong, hy vọng nơi đây sẽ trở thành tiêu điểm tâm linh cho khu vực phía bắc Đài Loan, là nơi quan trọng nhất của góc đông bắc để tâm linh nghỉ ngơi, cũng là thắng địa để các văn nhân, các nhà nghệ thuật tôn giáo đến tham quan.

Từ biện đạo truyền thừa chánh pháp, quan tâm nâng cao việc lợi sanh tâm linh, đến tôn trọng lý luận sinh thái, môi trường tự nhiên. Núi Linh Thứu giờ đây đã 29 tuổi, trước sau vẫn từng bước ổn định hướng về phía trước, kiến lập mãnh đất thanh tu bồi phước đức tăng trí tuệ.

Pháp sư Tâm Đạo cầu nguyện các đệ tử Phật trên toàn thế giới, giờ giờ đều tích cực tư duy, bảo trì sự lạc quan, đem sức mạnh của từ bi để hoàn thành việc "lợi tha"; đồng thời nên lợi dụng thiền tu để tôi luyện chính mình, nhờ đó mà khai ngộ, phát sinh trí tuệ từ trong thiền tu. Pháp sư cùng với mọi người, siêng năng chăm chỉ thực hành Bồ tát đạo "truyền thừa giáo pháp của Phật, lợi ích tất cả chúng sinh".

Ông Chu Lập Luân - Thị trưởng thành phố Tân Bắc và Pháp sư Tâm Đạo

Pháp sư Tâm Đạo tặng ông Chu Lập Luân bức mặc bảo "Tâm Hòa Bình Thế Giới Tựu Hòa Bình" do chính PS thủ bút

Nghìn người triều bái núi Linh Thứu

Thể nghiệm Thiền tu

Pháp sư Tâm Đạo truyền Đại Bi pháp

Tham quan văn hóa theo hành lang

Trì tụng Đại Bi chú tại đại điện Hoa Tạng Hải

Theo: PTVN

» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch