Con đường học Phật và tu Phật
17/12/2011 22:18 (GMT+7)
Có nhiều người nhận lầm học Phật, hiểu đôi điều về giáo lý Ðức Phật là tu rồi, đây là một sai lầm lớn trong nhận thức, vì tu và học là hai phạm trù khác nhau.
Tụng kinh, lạy Phật, sám hối và thiền quán
05/10/2011 11:15 (GMT+7)
Trong thời gian này, chúng ta siêng năng đọc tụng kinh điển và ngồi yên quán sát lời dạy đó để ứng dụng trong cuộc sống. Lúc ấy chúng ta chỉ mới tu trong tâm. Phương tiện này giúp tâm ta thanh tịnh dễ dàng.

Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành
25/12/2008 09:50 (GMT+7)
Nhìn thấy đề mục này chắc chắn mọi người sẽ nói rằng: “ lại ca điệu ca cũ rích”. Vâng, đúng là điệu ca cũ rích, nhưng điệu cũ rích này nên ca nhất định nên ca và phải thường xuyên ca...

Hình tướng của Đức Phật - 2
25/12/2008 09:50 (GMT+7)
Hình tướng của Đức Phật - 1
25/12/2008 09:50 (GMT+7)
Đức Phật nhập diệt đã hơn 2500 năm rồi, sanh trong thời đại mạt pháp của chúng ta không thể chính mắt chiêm ngưỡng được dung nhan của Đức Phật...

Sự quan trọng của hít thở
25/12/2008 09:46 (GMT+7)
Ở trong kinh Tứ thập nhị chương, Đức Phật hỏi các vị Tỳ kheo: mạng sống con người (đời người) trong bao lâu? có vị trả lời: đời ngừơi trong một số năm! lại có vị nói: trong một vài ngày...
Tĩnh giác: Chánh tri kiến trong dòng tâm trí
25/12/2008 09:46 (GMT+7)
Thật ra Tĩnh Giác là tiến trình tri nhận chơn thức và là pháp chánh tri kiến trong dòng tâm trí. Ðó là cái giác vắng lặng, cái biết sáng suốt rõ ràng. Thường thì Tĩnh Giác và Tĩnh Thức gần như tương tự nhau...

Tứ chánh cần
25/12/2008 09:46 (GMT+7)
Hôm nay, nhân mùa an cư, về đây thuyết pháp nhắc tôi nhớ lại tỉnh Bình Phước là tỉnh đầu tiên mà tôi đã đến hoằng pháp khi tôi mới ra trường vào năm 1958, nên tôi có độ cảm sâu sắc với tỉnh nhà...
Hoằng Dương Phật Pháp để cứu vãng thời cuộc
25/12/2008 09:46 (GMT+7)
Phật pháp là Đệ nhất Pháp, có thể thúc đẩy việc tiến mạnh trên đường tự giác, phát huy được toàn vẹn nhân tính, khiến bên trong thì tịnh hóa được tâm hồn, bên ngoài thì nhất cử nhất động đều đâu vào đó đúng với khuôn phép...

Trạng thái bệnh của tâm lý
25/12/2008 09:45 (GMT+7)
Mỗi con người chúng ta đều phải trãi qua những lúc bị bệnh, nếu thân bệnh thì đi bác sĩ. Tâm lý chúng ta cũng thường có bệnh như tham lam, sân hận, đố kỵ…lúc tâm bệnh cũng phải dùng nhiều phương pháp để trị...
Nước mắt thiền sư
25/12/2008 09:45 (GMT+7)
Có một người thanh niên sau khi xuất gia trở thành một vị cao tăng, sống và trù trì một tu viện cách rất xa gia đình. Rất nhiều người ngưỡng mộ danh đức của Ngài nên đến xuất gia làm đệ tử...

Đắc không tánh: Phước đức khôn lường - 1
25/12/2008 09:44 (GMT+7)
Muốn giải thoát khỏi phiền não khổ đau để sống đời hạnh phúc ở thế gian và ra khỏi dòng bộc lưu sanh tử,  Phật giáo đã chỉ con đường đi đến cứu cánh bằng pháp học và pháp hành, tựu chung là giới định tuệ...

 Về trang trước     Về đầu trang      Trang 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9  
» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch