Lễ Tiểu tường
02/12/2008 15:32 (GMT+7)

Chư Tăng Vĩnh Nghiêm tại DelhiCHÂN tâm minh thật tánh

TỪ niệm bạt mê lưu

NHẬM duyên ly hiệp tướng

NIẾT bàn cảnh phong siêu

Vĩnh Nghiêm tự cố Ðại lão Hòa thượng thượng Thanh hạ Kiểm Tiểu tương chi lễ

Ấn Độ quốc Ðức lý thị lưu học Tăng:

Thích Giác Hiệp

Thích Minh Thuận

Thích Ðức Thiện

đồng tưởng niệm

Các tin đã đăng:
© 2005-2011 Chùa Vĩnh Nghiêm.
Biên tập: Đ.Đ. Thích Thanh Phong.
Địa chỉ: 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)3848 3153 Fax: (08)3843 9901
Email: vinhnghiemvn@yahoo.com
Website: http://www.vinhnghiemvn.com