Đôi bờ
02/12/2008 15:31 (GMT+7)

Dòngthực

người vui

tròn cuộc

mộng

Nẻo nhân gian

sanh

tử

chẳng

đôi

bờCác tin đã đăng:
© 2005-2011 Chùa Vĩnh Nghiêm.
Biên tập: Đ.Đ. Thích Thanh Phong.
Địa chỉ: 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)3848 3153 Fax: (08)3843 9901
Email: vinhnghiemvn@yahoo.com
Website: http://www.vinhnghiemvn.com